لینک شبــــــــــکه های اجتماعی

Super User

Super User

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:47

مقاله را با یک سؤال از مهندسین آی.تی شروع می‌کنیم! آیا ممکن است یک سیستم رایانه‌ای که در شبکه برق کار می‌کند، برای حدود 20 سال است اصلاً به‌روز نشده باشد! یا ماشینی که کنترل زیرساخت صنعتی را بر عهده دارد از سال 2000 تاکنون هیچ بررسی فنی نشده باشد! قطعاً جواب مهندسین آی.تی این خواهد بود که آیا شما واقعاً مهندس و کارشناس این رشته هستید؟ دلیل این تعجب، نحوه نگرش حوزه آی.تی و اُو.تی (OT) است. این دو، یک نگرش کاملاً متضاد نسبت به یکدیگر دارند. 

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:44


اینترنت اشیاء یا همان اینترنت چیزها ( INTERNET OF THINGS) ( یا به اختصار IOT)  به طور کلی اشاره دارد به بسیاری از اشیاء و وسایل محیط پیرامون مان که به شبکه اینترنت متصل شده و بتوان توسط اپلیکیشن های موجود در تلفن های هوشمند و تبلت کنترل و مدیریت شوند که معماری آن در AUTO-ID CENTER٬ در موسسه فن آوری ماساچوست (MIT) طراحی شد.

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:35


امروزه هزاران وسیله با تکنولوژی بالا برای “هوشمندتر” کردن خانه ها وجود دارد اما صاحب خانه ها آنچنان که فکر می کنید متقاضی آنها نمی باشند. خانه هوشمند کامل در صدر فهرست اولویت های خانه دارها نمی باشد که این موضوع تغییر خواهد کرد. مشکل تا کنون به خودی خود تکنولوژی می باشد، مصرف کنندگان مطمئن نیستید که چگونه خانه هوشمند را با سیستم خانه های موجود ادغام کنند. ساده و مختصر، آنها نمی دانند که چگونه از خانه هوشمند استفاده کنند.

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:33

ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺎزي ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎي ﻧﻮﭘﺎ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن اﯾﺮان اﺳﺖ،ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﺎﺧﺖ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮان ﻓﻀﺎرا ﺑﺮآورده ﮐﻨﺪ ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد. ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ اﯾﺪه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ اﻧﺮژي اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺻﻮرت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژي ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎي ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژيﻫﺎ وﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ درﺷﺒﮑﻪ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:29

بیومتریک به طور معمول به عنوان عاملی که "آنچه شما هستند" را شناسایی می کند، شناخته شده است. اغلب با کنترل دسترسی مرتبط است و افراد پس از تشخیص اثر انگشت، چهره یا عنبیه اسکن شده در یک ساختمان قرار می گیرند. با این حال، فراتر از کنترل دسترسی، همچنین بیومتریک می تواند در جلوگیری از تقلب، ثبت نام رای دهندگان و سایر برنامه های کاربردی استفاده شود، و به کاربران نهایی در انواع مختلفی از سازمانها، به ویژه دولت و اجرای قانون، کمک می کند. 

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:25

از آنجایی که همگرایی پیشرفت فناوری های سایبر و فیزیک ادامه می یابد، مهمترین پیشرفت هایی که اخیرا شاهد آن بوده ایم اینترنت اشیا در ساختمان ( BIoT ) و یا راه حل های هوشمند ساختمانی هستند که تقریبا شناخته شده اند،. با ادغام سنسورهای همه کاره که داده های مختلف و نرم افزار را از الگوهای اطلاعاتی تولید شده، جمع آوری می کنند ، ساختمان ها در حال تبدیل به یک محیط هوشمند هستند که می توانند جهان فیزیکی بهتری را تفسیر کنند.

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 17:10

برقراری امنیت بسیار ضروری است. در زمان های قدیم برای ضبط تصاویر از نوارهای کاست استفاده می کردند. در چند سال اخیر سیستم های نظارتی دوربین مداربسته پیشرفت کرده و دیجیتالی شده اند. روزانه تعداد دوربین های مدار بسته بیشتری در سطح شهرها نصب و مورد استفاده قرار می گیرد.

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 16:59


یکی از مهمترین نکات در راه اندازی یک شبکه ،کابل کشی ساختار یافته در مراکز دیتا و ساختمانها می باشد .عدم توجه به نکات ریز پشت این موضوع باعث اختلالات زیاد در شبکه در آینده خواهد شد و همین امر هزینه های زیادی را سربار سازمان ها خواه نمود .

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 16:49

بیومتریک در طولانی مدت به عنوان فاکتوری از "آنچه که شما هستید" شناخته می شود، و نقش مهمی در کنترل دسترسی و مدیریت تشخیص هویت بازی می کند. برخی از راه حل ها همچون شناسایی اثر انگشت و صورت در حال حاضر راه حل هایی آشنا هستند. با این حال ، بیومتریک به غیر از این فناوریها در حال پیشرفت بیشتر و بیشتر است، برای مثال صدا نیز درحال تبدیل به یک تاییدیه مهم است. 

پنج شنبه, 10 آبان 1397 ساعت 16:31

کنترل دسترسی نقش مهمی در نگهداری امن و ایمنی یک محل دارد. مخصوصا در جهان امروز که جنایت و تهدیدات تروریسم فراگیر تر گردیده است. دانستن انواع فن آوری های کنترل دسترسی و راه حل های آن می تواند به کاربران نهایی کمک کند تا پیشنهاداتی را انتخاب کنند که نیازهای خاص آنها را برآورده می کند. 

درباره ی نوآوران

گروه نوآوران حفاظت با بیش از ده سال سابقه ی اعضای هیات مدیره در حوزه امنیت و ایمنی، در سال ۹۲ فعالیت رسمی خود را با انتشار نشریه "نوآوران" آغاز نمود. در ابتدا، این نشریه به صورت آگهی نامه و پس از مدتی با اخذ مجوز از وزارت ارشاد، بصورت نشریه به فعالیت خود ادامه داد.

حاصل ۴ سال تلاش این مجموعه:
- حضور در نمایشگاههای مختلف اعم از: ۴ دوره نمایشگاه ایپاس( حفاظتی امنیتی پلیس )، ۳ دوره نمایشگاه اصفهان، نمایشگاه مشهد، اینترسک دبی، نمایشگاه قائمشهر و ...
- حضور و پوشش خبری دهها سمینار، دوره آموزشی و کنفرانسهای خبری مختلف
- انتشار ویژه نامه "رستاک" جهت توزیع در نمایشگاهها
- چاپ و انتشار دو دوره روزنامه رسمی نمایشگاه ایپاس( حفاظتی امنیتی پلیس )

خدمات سایت نوآوران