لینک شبــــــکه های اجتماعی 

از دیدگاه نرم افزاری ، تکنولوژی تشخیص پلاک (LPR) متداول ترین و گسترده ترین آنالیز ویدیویی ای است که برای مدیریت ترافیک استفاده می شود و برای کنترل دسترسی ، صدور صورتحساب جریمه ، زمانبندی سفر و برنامه های امنیتی مورد استفاده قرار می گیرد. با این حال در این راستا ، به کارگیری هوش مصنوعی ، یادگیری ماشین و یادگیری عمیق موارد استفاده گسترده تری دارند و سیستم های مدیریت ترافیک عملکردهای تحلیلی پیشرفته تری را ارائه می دهند.