لینک شبــــــکه های اجتماعی 

بدون شک، نسل چهارم صنعت تبدیل به یک مفهوم گسترده و محبوب در میان تولید کنندگان گردیده است، و به طور فزاینده ای بر دستگاه های متصل و داده های آنها جهت دستیابی به اتوماسیون و بهره وری بیشتر متکی است. با این وجود، خطرات جدیدی را نیز با خود به همراه دارد، به ویژه تهدیدات و نقایض امنیتی در برابر دستگاه های OT و تجهیزاتی که به درستی محافظت نشده اند.  بنابراین، یافتن روش ها و دستورالعمل های صنعت حاکم بر امنیت OT، تبدیل به یک اولویت مهم گردیده است.

هرچه بیشتر می گذرد، ماشین آلات بیشتری در کارخانجات بوسیله IIoT به اینترنت متصل می شوند . در حالیکه این روند مزایای مختلفی را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورده است، خطرات امنیتی جدیدی را هم به وجود آورده است . پس اگر دنباله رو این روند هستید اطمینان حاصل کنید که دستگاه های متصل شده را در برابر این خطرات محافظت می کنید   تهدیدات اینترنتی ، مخصوصا برای تکنولوژیOT بسیار خطرناک هستند.