لینک شبــــــکه های اجتماعی 

Basingstoke و Deane  واقع در جنوب شرقی انگلستان، یک منطقه محلی در ایالت Hampshire است. با شهرBasingstoke به عنوان بزرگترین شهر آن، این منطقه به عنوان محلی برای زندگی دوستانه و خانوادگی شناخته شده است و بیش از 175،000 نفر جمعیت دارد. شورای Basingstoke و Deane Borough متشکل از 60 عضو منتخب است که در مورد سیاست های محلی، بودجه های شهری و مالیات در جلسات منظم بحث می کنند. برای شفافیت کامل اعضای حوزه انتخاباتی ، شوراها ویدئو زنده تمام جلسات خود را از جمله رای گیری های عمومی، در کانال یوتیوب خود پخش می کنند. 

درحال حاضر صنعت نظارت تصویری بیشتر از گذشته به سمت IP حرکت کرده است. اگرچه این انتقال مزایای مختلفی را به همراه دارد ، اما مسئله امنیت سایبری نیز بوجود آمده است و تولید کنندگان و کاربران را به طور همزمان و به یک اندازه مجبور کرده است تا اقدامات مناسبی را علیه حملات سایبری انجام دهند.