لینک شبــــــکه های اجتماعی 

اینترنت اشیا ( IoT ) شمشیر دو لبه ای برای نیروگاه هاست. از یک طرف باعث ارائه راحتی و امنیت پیشرفته تر شده است، اما از طرف دیگر راه را برای تهدیدها و حملاتی که قبل ترها نگرانی ای دررابطه باآنها وجود نداشت، باز کرده است. 

امروزه  اینترنت اشیاء به یک پدیده همه گیر تبدیل شده است و کاربران نهایی با استفاده از دستگاه های IoT و داده های به دست آمده از آنها ، به اهداف مختلفی دست پیدا می کنند. امنیت فیزیکی هم بیش از گذشته از قدرت IOT برای اطمینان از ایمنی و امنیت کاربران استفاده می کند.