لینک شبــــــکه های اجتماعی 

Basingstoke و Deane  واقع در جنوب شرقی انگلستان، یک منطقه محلی در ایالت Hampshire است. با شهرBasingstoke به عنوان بزرگترین شهر آن، این منطقه به عنوان محلی برای زندگی دوستانه و خانوادگی شناخته شده است و بیش از 175،000 نفر جمعیت دارد. شورای Basingstoke و Deane Borough متشکل از 60 عضو منتخب است که در مورد سیاست های محلی، بودجه های شهری و مالیات در جلسات منظم بحث می کنند. برای شفافیت کامل اعضای حوزه انتخاباتی ، شوراها ویدئو زنده تمام جلسات خود را از جمله رای گیری های عمومی، در کانال یوتیوب خود پخش می کنند.