لینک شبــــــکه های اجتماعی 

۱. لطفا خودتان را معرفی نمایید.

   کامبیز درخشان هستم. مدیر عامل شرکت سازه های هوشمند از استان خراسان جنوبی شهر بیرجند

  1. لطفا خودتان را معرفی نمایید.

رضا آذرشين هستم.