لینک شبــــــکه های اجتماعی 

  1. لطفا خودتان را معرفی نمایید.

رضا آذرشين هستم.

همایش بزرگ هوش مصنوعی در امنیت، در روز یکشنبه بیستم بهمن ماه، در سالن رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران و با سخنرانی مدیرعامل مجموعه فراگستر آقای مهندس نوری، یکی از مدیران ارشد کمپانی تیاندی، دکتر کنعانی زادگان، استاد کیمیایی، مهندس رزقی، مهندس شخصیان و سایر کارشناسان فراگستر برگزار گردید.