لینک شبــــــکه های اجتماعی 

مدیرعامل شرکت آژیرسازان ایران

فرهاد زواره ای هستم، متولد سوم دی ماه سال ۱۳۴۰. زاده تهران و اصالتاً اهل شهر زواره، شهری در دل کویر مابین اردستان و نطنز.